مرتضی فخررحیمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی فخررحیمیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت نفت 1388/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی چینه و فسیل
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.20
بهشتی 1383 - 1386