حسین برومندنژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین برومندنژاد

محل سکونت: خوزستان - رامهرمز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پلیمر پلیمر
– کارشناسی – معدل: 14.61
امیدیه 1388 - 1392