ساسان پایدار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساسان پایدار

محل سکونت: کرمانشاه - اسلام آباد غرب

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم و تحقیقات 1392 - 1394