علیرضا بائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا بائی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش یونیک دنت 1385/6 - 1389/12
مدیریت فروش لبخند سفید 1390/2 - 1393/3
مدیریت داخلی باربری اقتصاد نو 1393/4 - 1393/7
مدیریت فروش لوله و اتصالات ایزی پایپ 1393/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
سازمان مدیریت صنعتی 1388 - 1390
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
سازمان مدیریت 1385 - 1387