نصیر شریفی مجد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نصیر شریفی مجد

محل سکونت: تهران - ورامینسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت برج آوران ساختمانی 1391/1 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
اراک-مرکزی 1392 - 1394