علیرضا کهنازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا کهنازی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول نقشه کشی • شرکت فن آوران سامانه های دریایی MST 1386/1 - 1390/2
مهندس پروژه • شرکت نفت سازه قشم NSQ 1390/5 - 1390/11
مهندس پروژه • شرکت توسعه صنعتی پندار 1391/4 - 1393/3
مهندس ارشد واحد مهندسی ساخت • شرکت راکتورساز 1393/5 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری سازه
– کاردانی – معدل: 16.10
موسسه آموزش عالی نهاوند 1382 - 1385
معماری نقشه کشی
– کاردانی – معدل: 13.90
موسسه آموزش عالی سما 1386 - 1390
معماری مهندسی تکنولوژی معماری
– کارشناسی – معدل: 14.98
دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا 1390 - 1393