مریم معینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم معینی

محل سکونت: زنجان - صائین قلعه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.27
تهران مرکزی 1390 - 1392
ریاضی کاربردی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.50
ابهر 1384 - 1389