رضا عامري

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا عامري

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت مخازن نفت و گاز
– کارشناسی – معدل: 17.48
آزاد فيروز آباد 1389 - 1392
بهداشت مبارزه با بیماریها
– کاردانی – معدل: 16.64
آزاد فيروزآباد 1384 - 1386