موسی خلیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: موسی خلیلی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد