امین رشنو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین رشنو

محل سکونت: لرستان - پلدختر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری،بازرگانی حسابداری
– کارشناسی – معدل: 17.96
آموزش عالی غیرانتفاعی واحد پلدختر 1391 - 1392