احمد حاتمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد حاتمی

محل سکونت: اصفهان - فولادشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناش نقشه کشی تیام صنعت (فولاد مبارکه) 1392/12 - 1393/12
کارشناش نقشه کشی پارت ریتک (فولاد مبارکه) 1392/2 - 1392/12
کارشناس دفتر فنی ماشین اجزا 1391/7 - 1392/2
کارشناس اجرایی دفتر فنی صفا فولاد (فولاد مبارکه) 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 13.29
نجف آباد 1385 - 1390