مهدی یزدانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی یزدانی

محل سکونت: مازندران - تنکابن

جنسیت: مرد