پریسا رییس زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا رییس زاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور مالیاتی دفتر پیشخوان 1392/12 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کتابدار اطلاع رسانی
– کارشناسی – معدل: 19.00
سراسری 1389 - 1392