فرشاد دهقاني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشاد دهقاني

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست كارگاه اخگرسازان غرب 1384/11 - 1385/3
مسول اجرایی آب فراز اروميه 1385/3 - 1385/10
مسول اجرایی هاماكار 1385/10 - 1385/12
سرپرست كارگاه آب فراز اروميه 1385/12 - 1387/7
سرپرست اجرا پارس پل 1387/7 - 1388/12
سرپرست كارگاه چينه ايليا 1388/12 - 1390/2
مهندس اجرایی١ كيسون 1390/2 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران-عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.25
آزاد مهاباد 1377 - 1382