فرشید سعیدپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشید سعیدپور

محل سکونت: آذربایجان غربی - میاندوآب

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی صدور بیمه ایران 1390/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.05
شاهیندژ 1388 - 1392