مجید عالیخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید عالیخانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نگهدار بیمار و سالمند نوبن 1394/2 -
راننده آژانس اتومبیل کرایه 1388/3 - 1393/12