سهراب عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهراب عباسی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد