حمید پیشگاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید پیشگاهی

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست تعمیرات و برنامه ریزی تولید شرکت ایران فریمکو 1389/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید
– کارشناسی – معدل: 16.07
باراجین 1386 - 1390