امیر علی ازادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر علی ازادی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس اجرا هتلaxis 1392/3 - 1394/2
مهندس اجرا اردک چوبی 1394/3 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.37
کسری 1389 - 1391