عطیه دهقانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عطیه دهقانی

محل سکونت: اصفهان - اردستان

جنسیت: زن