مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
WEB-INF\web.xml
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e