مژگان پژوهش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژگان پژوهش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی مدیرعامل صنایع غذایی سیبون 1393/4 - 1394/2
منشی مدیرعامل شرکت سیرمان البرز 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالیاتی
– کاردانی – معدل: 0.00
15 علمی کاربردی 1392 - 1395
معماری
– دیپلم – معدل: 15.06
1370 - 1373