حامد فریادرس

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد فریادرس

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری شرکت پرواز یار گستر 1389/12 - 1391/12
کارمند فروش نمایندگی گلدیران 1387/11 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری نقشه کشی
– کاردانی – معدل: 16.00
شهید مفتح 1385 - 1387
معماری مهندسی
– کارشناسی – معدل: 15.00
دارالفنون 1391 - 1393