میلاد حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد حسینی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل ابزار دقیق
– کارشناسی – معدل: 16.02
منتظری مشهد 1313 - 1393