رضا محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا محمدی

محل سکونت: زنجان - ابهر

جنسیت: مرد