مهدی مومنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی مومنی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد