عبدالله اقابابائی چالشتری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله اقابابائی چالشتری

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صدور بیمه بیمه دانا 1393/1 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی مکانیزاسیون
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.13
کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان 1390 - 1392