ابوالفضل کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل کریمی

محل سکونت: مازندران - نوشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی گروه صنهتی نورد نوشهر 1387/5 -
سر پرست کارگاه و سردفتر ماشین ساازی 1383/12 - 1387/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر شبکه
– کارشناسی – معدل: 16.35
علمی کاربردی 1391 - 1393
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.10
آزاد 1384 - 1386