علی فقیهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی فقیهی

محل سکونت: البرز - کرج