مهدی شکرالهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی شکرالهی

محل سکونت: خراسان رضوی - سبزوار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شركت پيشگامان توسعه بيهق سبزوار پيمان كار سيمان لار 1389/3 - 1391/12
حسابدار مدارس غيرانتفاعي امام هادي (ع )كه در شهرهاي قم و شاهرود و سبزوار و مشه 1392/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 0.00
دانشگاه امام صادق ( ع) 1382 - 1384