عنایت صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عنایت صالحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد