احمد عبدلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد عبدلی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد