اصغر رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اصغر رجبی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار الواسیون 1383/3 - 1387/3
سرپرست کارکاه تقاطع غیر همسطح راه پویان شریعت 1387/3 - 1390/12
مدیر عامل شرکت تلاشگران مشرق زمین 1390/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی زمین شناسی
– کارشناسی – معدل: 16.75
مشهد 1378 - 1382