هوشنگ مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هوشنگ مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد

اطلاعات کاریابی کارجو

مدیریت بخش خدمات فنی و مهندسی (تاسیسات برق و مکانیک ) و مکانیک

مهندس برق

تمام وقت