فاطمه سلطانی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه سلطانی زاده

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر خرید وواردات سيم وكابل يزد 1384/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 16.64
آزاد ميبد 1378 - 1382