لیلا حاتمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا حاتمی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار موسسه حسابداری 1390/12 - 1391/12