فاطمه زینتی عزت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه زینتی عزت

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تحلیل شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز 1393/5 -
مدرس دانشگاه 1392/6 -
تحلیلگر موسسه تحقیقاتی نوین 1387/6 - 1389/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار اجتماعی اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.27
علامه طباطبایی 1390 - 1392