بهنام پاک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهنام پاک

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس موسسه حسابرسی نیک روشان 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.54
علامه محدث نوری 1390 - 1392