فاطمه نجفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه نجفی

محل سکونت: اصفهان - خورزوق

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی و اپراتور کافی نت 1388/12 - 1388/7
منشی و اپراتور کافی نت 1390/6 - 1394/2
فاکتور زنی حسابداری 1393/7 - 1393/7
منشی و امور دفتری و بایگانی آموزشگاه زبان 1392/12 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بیمه
– کارشناسی – معدل: 17.21
موسسه هشت بهشت 1388 - 1390
علوم تجربی اموزش معلمان
– کاردانی – معدل: 15.85
آزاد اسلامی 1385 - 1387