احمد صادق نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد صادق نیا

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مرد