علی احمدنیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی احمدنیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکار طرح تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران 1390/5 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
آزاد اسلامی کرج 1390 - 1392
کشاورزی گیاهپزشکی
– کارشناسی – معدل: 14.00
دانشگاه تهران 1383 - 1387