سمانه صمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه صمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور مرکز تماس خدمات اول مبین 1392/12 - 1393/10
کارشناس بازرگانی بهین اندیشان راهبر 1390/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.09
پیام نور تهران 1386 - 1390