سعید ابن مسعود

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید ابن مسعود

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
هنر اموز اموزش پرورش 1392/3 - 1394/3
طراح ربات تعقیب خط -جنگجو موسسه دانش پژوه وارنا 1392/7 -
طراح وب شرکن اتی ساز 1392/8 -
نصب وراه اندازی شبکه بتن سروش رئیسی 1394/1 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق شبکه های انتقال توزیع
– کارشناسی – معدل: 14.00
صنعت آب وبرق 1389 - 1391