علی دارابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی دارابی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند فروش واداری شرکت اسمارت (فروشگاه همراه اول) 1392/9 - 1394/2
کارمند اداری شرکت اریا نوین محلات 1391/11 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روابط عمومی روابط عمومی
– کاردانی – معدل: 14.31
علمی کاربردی 1392 - 1393