مجید عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید عباسی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مرند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده بهرسان دارو 1385/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک محض
– کارشناسی – معدل: 13.50
تبریز 1380 - 1384