ایرج یزدانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایرج یزدانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برای خودم کار میکردم تولیدی مانتو شخصی 1349/12 - 1384/12