معصومه احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه احمدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار چینی بهداشتی ذهاب سرام 1390/6 - 1391/10
کارمند اداری روشنکاران غرب نیرو 1391/10 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
– کارشناسی – معدل: 14.21
ملایر 1385 - 1387