نرگس اجل افشار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرگس اجل افشار

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس انقورماتیک سازمان مرگزی بیمه پاسارگاد 1387/4 - 1388/3
کارشناس رایاته و متصدی امور بانکی بانک توسعه تعاون 1388/12 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهتدسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.49
آراد راهدان 1390 - 1394
مهندسی کامپبوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 18.37
طبرستان 1382 - 1386