وحید ایرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید ایرانی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه-پروژه 152 واحدی اسکلت فلزی اٍثرآفرینان فرم 1390/3 - 1394/1
دفتر فنی-ایستگاه 9 مترو جهاد توسعة خدمات زیربنائی 1394/1 -
مهندس اجرا و مترور-پروژه 300 واحدی انبوه سازان مسکن آذرسهند(قبل مدرک) 1385/1 - 1388/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.30
تبریز 1384 - 1389