عیسی رستمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عیسی رستمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین اجرایی برق و ابزاردقیق شرکت برق آفرینش (APCO ) 1389/1 - 1390/9
کارشناس دفتر فنی برق و ابزاردقیق موسسه دریا ساحل 1390/9 - 1391/4
کارشناس برق و ابزاردقیق موسسه دریاساحل 1391/4 - 1392/4
کارشناس فنی و مهندسی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا 1393/8 -
کارشناس ارشد سیستم کنترل مهندسی برق و الکترونیک کرمان تابلو 1394/06 - تاکنون

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.28
آزاد اسلامی 1385 - 1390
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.69
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1395 - تاکنون